Domovská stránka

AKTUÁLNĚ V NEXARS

Vývoj rekombinantní vakcíny proti Covid-19

IP 073-20-18 - Vývoj rekombinantní vakcíny proti Covid-19 a její preklinické ověření na animálních modelech s důrazem na welfare pokusných zvířat a dodržení etických postupů.

DOZVĚDĚT VÍCE

Vývoj pseudovirů

IP 073-20-21 - Vývoj pseudovirů (aktuálně včetně nových mutací) pro zlepšení testování neutralizačních protilátek v séru a zvýšení dostupnosti terapie krevní plasmou z vyléčených pacientů jako účinnou náhradu za v ČR aktuálně nedostupné protilátky.

DOZVĚDĚT VÍCE

Aplikovaný výzkum
a experimentální vývoj

Investice do výzkumu a vývoje bio a nanotechnologií jsou prioritou naší výzkumné organizace, protože pouze rychlé uvádění nejnovějších poznatků do praxe a neustálé inovace zajistí naší budoucnost.

Ambiciózní cíle jsou konzultovány se strategickým poradním orgánem společnosti Vědeckou radou složenou z předních osobnosti české vědy.

VÍCE O NAŠEM VÝZKUMU

Garantované informace
s odborným dohledem

Zdraví je to nejcennější co máme, a proto na naších stránkách Vám přinášíme pouze garantované informace, které prošly odborným dohledem.

Více o VZDĚLÁVÁNÍ

Ochrana a podpora
pro Vaše zdraví

Zavádíme výsledky našeho výzkumu do praxe – vyrábíme originální suroviny, které dále formulujeme tak, aby finální produkty byl pro lidské tělo biologicky dostupné.

Chceme dát každému možnost odpovědět na rozdíl, na jaké podmínky je naše tělo stavěné a tím, v jakých denně žijeme.

Naše produkty

INOVACE
A ORIGINALITA

Jsme česká inovativní výzkumná organizace investující do výzkumu, vzdělávání a rychlého zavádění výsledků do praxe s důrazem na progresivní (high-tech) technologie.

Více o NÁS