Výzkum

Výzkum a vývoj

NEXARS je výzkumná organizace a našim hlavním posláním je provádět základní a aplikovaný výzkum a experimentální vývoj a šířit jejich výsledky prostřednictvím výuky a výchovy studentů, publikováním v renomovaných vědeckých časopisech a zejména rychlým transferem do praxe.

Zkoumáme
a vyvíjíme

Rychle reagujeme
na nové příležitosti

Rozvíjíme spolupráci
s veřejnými výzkumnými institucemi

OBLASTI NAŠEHO VÝZKUMU

  • Pracoviště výzkumu vlivu mikrobioty na lidského zdraví.
  • Pracoviště vývoje a přípravy rekombinantních proteinů pro terapeutické a diagnostické účely.
  • Pracoviště pro vývoj a přípravu biokompatibilních nanomateriálů.

Zkoumáme mikroorganismy a jejich metabolity, včetně prebiotik a postbiotik, ve vztahu k lidskému zdraví.

Připravili jsme 18 nových mikrobiálních kmenů, z nichž dva originální biotechnologické produkční kmeny jsou mezinárodně chráněny podle Patentového řízení podle Budapešťské smlouvy.

U našich originálních kmenů provádíme sekvenaci celého genomu  – ukázka publikace v databázi GenBank celogenová sekvenace

Vyvíjíme a připravujeme rekombinantní proteiny exprimované v eukaryotických a prokaryotických expresních systémech pro vývoj a výrobu vakcín. Používáme moderní bioreaktory typu „rocking wave“, hollow fibre“ a „stirred wessel“.

Disponujeme laboratořemi třídy čistoty C až A pro výrobu rekombinantních proteinů a biokompatibilních nanočástic. Rekombinantní proteiny jsou vyráběny v režimu GMP a dodávány s kompletní analýzou čistoty a identity. Na designu a vývoji rekombinantních proteinů spolupracujeme s předními výzkumnými institucemi v České republice.

Vyvíjíme a připravujeme funkcializované biokompatibilní nanomateriály jako nosiče API pro farmaceutické aplikace.

V naší laboratoři používáme technologii, která umožňuje unikátním způsobem připravovat růlzné typy nanovlákenných materiálů metodou zvlákňováním z volné hladiny roztoku polymeru v silném elektrostatickém poli.

Tato technologie nám umožňuje vyrobit finální produkt v průmyslovém měřítku s vysokou reprodukovatelností struktury výstupního materiálu a požadovanou morfologií. Pro výrobu nanomateriálních nosičů používáme širokou škálu medicínsky akceptovatelných polymerů s různou dobou degradace.

Vyvíjíme a připravujeme nanočásticové nosiče léčiv na bázi liposomů, lipodisků a nanolipidních emulzi s využitím mikrofluidní vysokotlaké homogenizace a mikrofluidního mísení.

Lipidní nanočástice vyvíjíme pro konstrukci rekombinantních vakcín.

V oblasti nanotechnologií spolupracujeme s renomovanými institucemi v tuzemsku a zahraničí.

Uplatnění námi vyrobených nanonosičů v medicíně je velmi široké od vakcín až po léčbu nádorových onemocnění.

Získali jsme tato ocenění

AKTUÁLNÍ VÝZKUMNÉ PROJEKTY

NÁŠ VÝZKUM A VÝVOJ V ČÍSLECH

3

Výzkumné pracoviště

2000

m2 laboratoří

10

Aktuálně řešených projektů

18

Nových mikrobiálních kmenů

4

Produkty na trhu

2

Publikace v aktuálním roce

Partnerské výzkumné instituce

  • Univerzita Karlova – BIOCEV,   1. Lékařská fakulta
  • Univerzita Palackého v Olomouci – Lékařská fakulta
  • Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
  • Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.
  • Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.
  • Národní ústav duševního zdraví