Tisková zpráva

22.11.2023, Tisková zpráva – Výzkumná organizace NEXARS

Společnost C2P s.r.o. vystupující pod značkou NEXARS se ohrazuje vůči mediálním výstupům spojeným s osobou prof. Jaroslava Turánka. Jakékoliv mediální výstupy prezentují osobu a názory pana profesora, nikoliv názory a výsledky NEXARS.

Výsledky měření jsou pouze vědeckými daty, která popisují fyzikální a chemické vlastnosti zkoumaných materiálů (např. distribuce velikosti částic, jejich povrchový náboj). Tyto analýzy a testy neslouží k interpretaci nebo závěrům týkajícím se jiných aspektů, jako je biologická aktivita, zdravotní účinky či jakékoliv jiné než měřené fyzikálně-chemické charakteristiky zkoumaných vzorků.

Prof. Turánek byl dne 20.11.2023 odvolán z vedoucích funkcí a v této souvislosti byla i pozastavena činnost naší Vědecké rady.