IMUNOCOMPLEX 2020

IMUNOCOMPLEX 2020

Produkt, který dokázal snížit práceneschopnost v čase respiračních onemocnění. Modifikovaná verze zacílená na virové onemocnění v čase pandemie COVID-19.

Preparát IMUNOCOMPLEX 2020:

  • Byl prioritně vyvinut pro dlouhodobý trénink slizniční imunity.
  • Místo vstupu infekce jsou sliznice, což je přirozená bariera těla při styku s vnějším světem v rámci dýchacího, zažívacího a urogenitálního traktu i očí.
  • Modulace přehnaného zánětu je důležitá z pohledu civilizačních onemocnění. Nadměrný zánět poškozuje naše tělo i při závažném průběhu onemocnění COVID-19.
  • Cucáním IMUNOCOMPLEXU 2020 (nejlépe nechat co nejdéle pod jazykem) systematicky dlouhodobě trénujeme nespecifickou imunitu. Sliznice v kondici ovlivní, zda onemocníme a jak vážně.
  • Snížením virové nálože (mytím či dezinfekci rukou, použití roušek a respirátorů) a dlouhodobým trénováním slizniční imunity zlepšíme svou individuální šanci.

IMUNOCOMPLEX 2020 obsahuje:

Monascus purpureus NEXARS

Se současnou situací související s infekcí virem SARS CoV-2 a s dostupností řady 3D struktur relevantních pro tuto infekci v Protein Data Bank je možné provést slepou dokovací studii mnoha zúčastněných proteinů v infekci. K tomu je v laboratoři k dispozici několik malých molekul, které byly dříve použity ve výzkumných projektech.

Výraz „slepé dokování“ znamená, že se nepředpokládá nic o vazebném místě jakéhokoli ligandu k cílovému proteinu, proto se dokování provádí pomocí celého dostupného povrchu proteinu. Níže jsou popsány dokovací studie pro následující malé molekuly sekundární metabolity (pigmenty) Monascus purpureus NEXARS: Ankanaflavin (afl), monascin (ma), monakolin K (mk) a monascuspiloin (mp).

Z chemické struktury sloučenin jsou soubory souřadnic ve formátu pdbqt generovány pomocí webového serveru molview.org (copyright Herman Bergwerf) následovaného programem AutoDockTools ze sady Vina, aby se provedlo ukotvení proteinových cílů.

Výsledky těchto slepých dokovacích studií jsou uvedeny pro 4 proteinové cíle, jejichž 3D struktury jsou přítomny v PDB. Pro každý protein se používá ortorombická krabička (velikost mřížky 1 Å) s dostatečným „polštářem“ kolem proteinu. Slepé dokování se provádí pomocí softwarové sady Autodock VINA (Trott, O. & Olson, A.J. 2010, J. Comput. Chem. 31, 455-461).

Sloučenina Hlavní proteáza SARS CoV-2 (PDB ID 6YB7, rozlišení 1,25 Á) SARS CoV-2 papainová proteáza (trimerní forma, PDB ID 6W9C, rozlišení 2,7 Á) Endoribonukleáza SARS CoV-2 NSP15 (monomer, PDB ID 6W01, rozlišení 1,9 Á) Lidský ACE2 (receptor rozpoznávaný virem, PDB ID 1R42, rozlišení 2,2 Á)
Ankanaflavin -8,7 -7,1 -7,0 -7,9
Monascin -8,3 -7,8 -6,6 -8,0
Monakolin K -8,4 -8,4 -7,7 -7,7
Monascuspiloin -8,5 -7,9 -6,0 -8,0

Pymolové vykreslování hlavní proteázy SARS CoV-2 (zelená) s umístěním ukotveného Ankanaflavinu (afl).

Pymolová reprezentace SARS CoV-2 papainového proteázového trimeru (modrá) ukazující ukotvenou molekulu monakolinu K (zelená) v blízkosti centrálního iontu zinku (šedá koule).

Vykreslování lidského proteinu ACE2 stužkou z paží (fialová, jedná se o receptor pro virový vstup do buňky) ukazující umístění v doku dvou malých molekul Monascin (ma, v zelené) a Monascuspiloin (mp, v zelené) v dutině receptoru. Všimněte si, že ma a mp jsou strukturálně velmi podobné.

Probiotické kmeny

Z důvodu správného naladění imunitního systému a udržení bdělosti imunitního systému jsme do preparátu použili 4 naše nové originální probiotické kmeny humánního původu. Co je důležité pro slizniční imunomodulaci přehnaného zánětu, který je jednou z příčin přehnané reakce imunitního systému, která může vést k závažnému průběhu a dlouhodobým následkům. Dle našich výsledků na myším modelu dochází k žádoucímu systémovému přepnutím Th1 Th2 odpovědi.

Vybrané 4 probiotické kmeny nejsou běžně používané probiotické bakterie animálního původu, ale jsou původu humánního z naší vlastní databanky. Abychom zaručili bezpečnost, provedli jsme analýzu všech genů nového mikroorganismu a vyloučili tím možnost přenášení antibiotické rezistence. Viz např. Streptococcus salivarius GH NEXARS  – originální biotechnologický produkční kmen mezinárodně chráněný podle Patentového řízení podle Budapešťské smlouvy, kde jsme publikovali celý genom v databázi GenBank.

GenBank je součástí mezinárodní spolupráce (the International Nucleotide Sequence Database Collaboration), která zahrnuje DNA DataBank of Japan (DDBJ), the European Nucleotide Archive (ENA), and GenBank při NCBI. Proces přijetí je recenzovaný. Nahraný genom získává unikátní mezinárodní identifikaci.

Naše probiotika umocňujeme kolostrem – prvním co dává matka svému dítěti a slouží jako imunonutriční podpora v novém světě plných mikrobů

Studovali jsme rovněž geny našich originálních probiotických bakterií na primární a sekundární metabolické dráze biosyntézy žlučových kyselin  a na základě výsledků je předpoklad pro pokles cholesterolu po podávání našich originálních humánních probiotik, co mimo jiné  ověřujeme i v rámci aktuálně probíhající placebem kontrolované studie. Možnost snížení civilizačních onemocní a modulace zánětu zvyšují celkovou obranyschopnost.

Naše dobré probiotické bakterie jsou v tabeltách živé.

Mikroskopický obraz Streptococcus salivarius GH NEXARS.

Originální původ našeho kmene Streptococcus salivarius GH NEXARS.

Polyfenoly – přírodní látky

V našich preparátech používáme výhradně přírodní barviva, které obarví produkt, ale zejména obsahují polyfenoly, které nejenom chrání naši genetickou informaci před poškozením (poškození reparaci DNA měříme za pomocí Comet assay) ale mají i potenciál dle dokovacích studií se navázat na původce COVID-19 a tím i snížit jeho dopady.

Včetně toho máme k dispozici předběžné výsledky, taktéž z formulační modifikace kurkuminu (nativní forma prakticky nerozpustná ve vodných prostředích), který je formulován do vodných prostředí a zvyšuje se jeho biodistribuce a tím jeho zvýšení migrastatického a protizánětlivého účinku v závislosti na jeho biodistribuci/dostupnosti.

Naše vodě rozpustná formulace

Nativní forma

Intracelulární distribuce kurkuminu (zelený kanál) v buňkách FaDu po 48 hodinách inkubace pomocí multimodálního holografického mikroskopu QPHASE. Jádra buněk byla obarvena Hoechst 33342 (modrý kanál). Měřítko 10 μm, 100x mag. Koncentrace kurkuminu byla stanovena jako hodnota IC25 (10,5 uM).

Bioformulace

Suroviny originálním způsobem upravujeme, tzn. formulujeme tak aby v tabletě byly pro lidské tělo biologicky dostupné. Použité jsou např.  bioformulace s obsahem přírodních polyfenolů na bázi kurkuminu (nativní forma prakticky nerozpustná ve vodných prostředích), který je formulován do vodných prostředí a zvyšuje se jeho biodistribuce a tím jeho zvýšení migrastatického a protizánětlivého účinku v závislosti na jeho biodistribuci/dostupnosti.

Prezentace ke stažení

Preventivní program pro snížení respiračních
onemocnění společností ŠKODA AUTO a NEXARS