Vývoj rekombinantní vakcíny proti Covid-19

IP 073-20-18 – Vývoj rekombinantní vakcíny proti Covid-19 a její preklinické ověření na animálních modelech s důrazem na welfare pokusných zvířat a dodržení etických postupů.