Ve drav? je budoucnost - Nexars
Vzdělávání
Vzdělávání > Vitaminy a minerály

    Zpět na vitaminy a minerály

Zinek

Funkce zinku

           Zinek je znám jako nepostradatelný stopový prvek od roku 1934. Existuje více, než 200 enzymů, které vyžadují zinek jako nezbytnou součást pro svou funkci. Patří sem např. enzym, který spolupůsobí při oxidaci alkoholu (alkohol dehydrogenáza), dále angiotenzin konvertující enzym (ACE), dále enzymy důležité v metabolizmu deoxyribonukleové kyseliny.

Vstřebání zinku z potravy

          Zinek je vstřebáván v tenkém střevě prostou difúzí a cestou specifických přenašečů. Do buňky sliznice tenkého střeva se dostane vazbou na aminokyseliny histidin, cystein a prostaglandiny a jak již jednou je uvnitř slizniční buňky střeva je vázán na bílkovinu metalothionein. Tato bílkovina o malé molekule je společným přenašečem i pro měď, se kterou o navázání na bílkovinu metalothionein zinek soutěží. Vysoký příjem zinku stimuluje tvorbu metalothioneinu ve střevní sliznici. Nadbytek zinku zůstává vázán na metalothionein uvnitř slizniční buňky a větší část zinku se tak znova vyloučí z těla při odlupování slizničních buněk do střevního obsahu. U zdravých osob je z celkově přijatého množství zinku potravou přibližně vstřebáno do organizmu 20-40 %. Vstřebání zinku se významně snižuje, jestliže dieta je bohatá na fytáty, vlákninu, železo nebo alkohol.

Zánětlivé změny v těle stimulují syntézu metalothioneinu, takže je pokládán za reaktant akutní fáze zánětu. Ze střevní sliznice je zinek přenášen v krvi, vázán na bílkoviny krevní plazmy, hlavně albumin a alfa-2-makroglobulin. Zinek vázaný na albumin v krvi představuje největší zásobu zinku, která je k dispozici tkáním. Při onemocněních a úrazech hladina zinku rychle klesá, až na 60 % a to již během první hodiny onemocnění. Zinek je rychle distribuován do tkání především do jater, kostní dřeně a thymu.

Vylučování zinku se děje převážně stolicí (90 %) a část zinku je vylučována močí. Zvýšené ztráty zinku močí jsou pozorovány po úrazu, dále v souvislosti s odbouráváním svalové tkáně. Při úrazu a těžkém onemocnění začne vylučování zinku močí a jeho významný pokles v organizmu již v první hodině úrazu a vrcholí v druhém až pátém týdnu úrazu nebo onemocnění.

Přívod zinku potravou a potřebné dávky

            Obsah zinku v potravinách je závislý na jejich obsahu bílkovin. U potravin živočišného původu mají masa obsahující hodně tuku malý obsah zinku, tmavá masa mají vyšší obsah zinku, než masa bílá a rybí. Obilniny a výrobky z obilí jsou bohaté na zinek a představují celosvětově hlavní zdroj zinku ve výživě. Protože zinek, další stopové prvky a vitaminy jsou uloženy těsně pod slupkou obilného zrna znamená to, že bílá mouka je o všechny tyto složky ochuzena a větší obsah těchto nezbytných složek výživy je v celozrnném pečivu. Obecnou nevýhodou však je vysoký obsah vlákniny a fytátů v celozrnných potravinách, které významně vstřebání všech těchto důležitých složek z celozrnných výrobků snižují. Přívod zinku je zčásti hrazen mimo potravinové zdroje a dostává se do potravin při jejich přípravě, při použití galvanizovaného nádobí a z vodního potrubí.

Denní doporučená dávka (RDA) se pohybuje v různých zemích od 12 do 15 mg pro dospělého muže a ženu.

U závažně nemocných se předpokládá dávka o 2-4 mg vyšší za den a u těžce zraněných, hojících se pacientů a pacientů v kritickém stavu je pokládána za přiměřenou dávka do 30 mg za den.

Projevy deficitu jsou: zánět kůže kolem úst, zejména v nasolabiálních rýhách, podobně zánět kolem konečníku a záněty kůže na akrálních partií těla, zejména rukou a nohou. Dalšími projevy jsou průjem, poruchy čichu a chuťových vjemů. Deficit zinku může mít též vrozenou formu, která se nazývá akrodermatitis enteropatica, kdy se defekt zinku projeví v prvních měsících života a může být velmi úspěšně léčen přívodem zinkových suplementů.

Nedostatek zinku vzniká u celkově malnutričních osob, zejména je častý u alkoholiků.

Toxicita zinku se projevuje tehdy, jestliže je překročena 10-30x dávka RDA. Avšak již dávky kolem 25 mg zinku za den snižují vstřebání mědi tím, že zinek obsazuje při vstřebání přenosovou bílkovinu ve střevě – metalothionein. Dávky převyšující 10-30x doporučenou denní dávku (RDA) vedou k nedostatku mědi v organizmu, anémii mikrocytárního typu, snížení bílých krvinek,  snížení HDL cholesterolu, předčasné šedivění a změně struktury vlasů. Horní tolerovatelný limit (UL) pro zinek se odhaduje na 0,3 mg na kg tělesné hmotnosti a den.

    Zpět na vitaminy a minerály

www.nexars.com

Prezentace úspěšné spolupráce
  Naše společnost úspěšně řešila inovační voucher za účelem zlepšení lidské mikrobioty, podrobně viz ...  ...  
05.02.2019 podrobnosti


Výsledky studie - lékárníci
  Chceme napomoci přirozenému průběhu nemoci a urychlit uzdravení, včetně plné rekonvalescence bez nadbytečné medikace např. antibiotiky. Úspě&sca...  
21.10.2018 podrobnosti


Výsledky našeho výzkumu a vývoje
Výsledky našeho výzkumu a vývoje Research and Development Center C2P (NEXARS) v oblasti biotechnologického využití pigmentů z hub byly op...  
28.03.2018 podrobnosti


Můj příběh s IMUNOCOMPLEXem
  Podělte se s námi o Váš příběh. O tom proč užíváte IMUNOCOMPLEX anebo jiný z našich produktů. Jak jste se o něm dozvěděli, jak jste s...  
28.02.2018 podrobnosti


Publikace BAS review
  Výsledky našeho výzkumu a vývoje Research and Development Center C2P (NEXARS) v oblasti využití žlučových kyselin pro snižování cholestero...  
31.01.2018 podrobnosti


Studie pro lékárny
Vážená paní lékárnice, vážený pane lékárníku, po rozkliknutí odkazu naleznete veškeré informace k studii, o které jste byl informován/a. Stud...  
30.01.2018 podrobnosti


Use of this website is governed by our Terms of use and Privacy policy. © 2009 - 2019 NEXARS®