Ve drav? je budoucnost - Nexars
výzkum

Výzkum

Investice do výzkumu a vývoje jsou prioritou naší společnosti, protože pouze uvádění nejnovějších poznatků do praxe a neustálé inovace zajistí naší budoucnost.

 

Ambiciózní cíle jsou konzultovány se strategickým poradním orgánem společnosti Vědeckou radou složenou z předních osobnosti české  vědy.

 

Grantové projekty

K zajištění udržitelného rozvoje využíváme podporu z veřejných prostředků na výzkumné a vývojové projekty.

 

Oblasti výzkumu

Ve spolupráci s předními vědecko-výzkumnými centry se snažíme o rychlé a efektivní využívání poznatků. 

www.nexars.com

REBIONVAC
Zahájen projekt „REBIONVAC“, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0024139, který je zaměřen na vybudování nové výzkumně in...  
02.12.2020 podrobnosti


Rozšíření Vědecké rady společnosti
Rozšíření Vědecké rady společnosti Ambiciózní cíle jsou konzultovány se strategickým poradním orgánem společnosti Vědeckou radou složenou z př...  
18.10.2020 podrobnosti


Laboratoř na vývoj a přípravu rekombinantních proteinů
Společnost otevřela Laboratoř na vývoj a přípravu rekombinantních proteinů pro terapeutické a diagnostické účely v čistých prostorách – JIC, Pur...  
27.10.2020 podrobnosti


COVID-19 Management pro obchodní partnery
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci, uvolňujeme zkušenosti s preventivním programem respiračních onemocnění - COVID-19 Management reali...  
09.09.2020 podrobnosti


Čestné uznání Ceny Inovace roku 2019
Preventivní program pro snížení respiračních onemocnění společností ŠKODA AUTO a NEXARS obdržel čestné uznání Ceny Inovace roku 2019 Dopady b...  
07.01.2020 podrobnosti


Prezentace úspěšné spolupráce
Naše společnost úspěšně řešila inovační voucher "Vnitřní monitorovací systém", podrobně viz ......  
30.12.2019 podrobnosti


Use of this website is governed by our Terms of use and Privacy policy. © 2009 - 2021 NEXARS®