Ve drav? je budoucnost - Nexars
Vzdělávání
Vzdělávání > Vitaminy a minerály

    Zpět na vitaminy a minerály

Vitamin C – kyselina askorbová

           Od 15. století byl nedostatek vitaminu C, který se projevoval jako kurděje obávanou nemocí námořníků a pasažérů na dlouhých lodních cestách, kteří byli po měsíce odkázáni na dietu skládající se ze sušeného hovězího masa a ze sušenek. Skotský lékař James Lind v roce 1772 publikoval práci v níž demonstroval, že denní přívod nápoje, který obsahoval ocet, mořskou vodu a šťávu ze 2 pomerančů a 1 citrónu rychle vyléčilo i těžký skorbut a umožnilo návrat nemocných námořníků do služby již za 6 dní léčby. V roce 1907 prokázali Holst a Fröhlich, že onemocnění podobné skorbutu vznikne u morčat krmených pouze sušeným zrním bez přídavku čerstvé zelené potravy. V roce 1921 byl izolován antioskorbutický faktor nazvaný později vitaminem C a v roce 1932 jej přesně definoval Szent-Györgyi.

Pozoruhodné je zjištění, že všichni savci jsou schopni kyselinu askorbovou – vitamin C v dostatečné míře tvořit v organizmu, vyjma člověka a morčete.

Funkce kyseliny askorbové

Vitamin C – askorbová kyselina je látkou se silným antioxidačním účinkem, který zajišťuje ochranu organizmu proti volným kyslíkovým radikálům. Kyselina askorbová chrání před oxidací také další látky, jako je alfa-tokoferol, redukovaný glutation a další důležité složky lidského organizmu citlivé na poškození volnými kyslíkovými radikály. Důležitou úlohou vitaminu C je působení při absorpci železa z trávicího traktu. Při nedostatku kyseliny askorbové se železo špatně vstřebává a může se vyvinout jeho nedostatek, který vede až k anémii. Kyselina askorbová se podílí na tvorbě kolagenu při výstavbě vazivových tkání. Důsledkem nedostatečné hydroxylace dochází k degradaci kolagenu a tím k zhoršenému hojení, uvolňování vazivových struktur, uvolňování a vypadání zubů. Dále se kyselina askorbová účastní na syntéze noradrenalinu a karnitinu, který je nepostradatelný pro oxidaci mastných kyselin.

Další důležité funkce kyseliny askorbové:

-         zvyšuje přeměnu cholesterolu na žlučové kyseliny a tím se podílí na regulování hladiny cholesterolu v  plazmě (k vzestupu cholesterolu dochází při nedostatku vitaminu C, zvyšování dávek vitaminu C nad jeho normální hodnoty však dále cholesterol nesnižuje – nepůsobí jako lék snižující cholesterol),

-         zvyšuje vstřebání a biologickou dostupnost železa a mědi z potravy,

-         zvyšuje imunitní funkce cestou aktivizace funkce neutrofilních granulocytů, podporuje syntézu protilátek třídy IgG a IgM,

-         zrychluje eliminaci virů ze tkání při virové infekci a zkracuje trvání infekce,

-         zrychluje hojení ran a podílí se na zvýšení pevnosti jizvy tím, že podporuje syntézu vazivových struktur, zejména kolagenu

-         svou antioxidační kapacitou snižuje poškození lipoproteinů (modifikace lipoproteinu LDL) a tím potlačuje rozvoj aterosklerotického procesu,

-         zpomaluje vývoj šedého zákalu tím, že kyselina askorbová chrání bílkoviny oční čočky před poškozením volnými radikály vlivem ultrafialového záření,

-         u diabetiků snižuje počet i rychlost vývoje komplikací. Obecně diabetici mají sklon k snížení tkáňových zásob vitaminu C, protože zvýšené hladiny glukózy zhoršují využití vitaminu C buňkami.

Potřeba vitaminu C, zdroje v potravě, stabilita a biologická dostupnost z potravy

           Denní doporučená dávka (RDA – recommended dietary allowance) kyseliny askorbové je pro muže i ženy 75 mg za den, pro těhotné a kojící ženy 110-150 mg za den, horní tolerovatelná mez příjmu vitaminu C (UL – upper limit) činí 1800 mg za den u mladistvých a 2000 mg za den u dospělých.

Vitamin C se nachází v čerstvé zelenině, ovoci, citrusových plodech. Historicky největším zdrojem v Evropě a ve Spojených státech jsou brambory (také ve vztahu ke konzumovanému množství), ale je nutné počítat s tím, že 50 % obsahu vitaminu v bramborách se ztrácí během 5 měsíců skladování, 65 % za 8 měsíců skladování od sklizně a k dalším ztrátám dochází vařením, zejména pokud přichází jakýkoliv zdroj vitaminu C při tepelné úpravě do styku s kovovým nádobím a kuchyňským nářadím.

Ke ztrátám vitaminu C dochází již při zpracování syrového ovoce a zeleniny stykem s kovem. Ke zničení biologické aktivity kyseliny askorbové dochází její oxidací na kyselinu dehydroaskorbovou, která je snadno přístupná rozštěpení laktonového kruhu, čímž vzniká 2,3-diketogulonová kyselina, která již není biologicky aktivní a je vylučována z organizmu (tabulka č. 1).

Kyselina askorbová vstupuje do tkání pomocí transportního mechanismu, který je závislý na přenosu sodíku, zatímco kyselina dehydroaskorbová vyžaduje k současnému transportu na inzulínu závislý transportní systém přenášející glukózu. Tkáňové vychytávání dehydroascorbátu je proto zhoršeno u špatně kompenzovaného diabetu mellitu a některé funkční a klinické poruchy u špatně kompenzovaných diabetiků vznikají navzdory adekvátnímu přívodu vitamínu C. To se týká zejména poruch sliznic, uvolňování a vypadávání zubů a zhoršení metabolismu steroidů v nadledvinkách.

Nadbytek kyseliny askorbové se vylučuje do moči buď jako nezměněná kyselina askorbová nebo jako dehydroaskorbát a diketoguonát. Při dosažení koncentrace kyseliny askorbové v plazmě na 85 µmol/l dochází k saturaci renálního transportu kyselinou askorbovou a ta je při překročení této hranice kvantitativně vylučována do moči.

Tab. 1

Obsah vitaminu C v některých potravinách

Potravina

Vitamin C (mg/100 g)

Potravina

Vitamin C (mg/100 g)

Jablko

10-30

Zelí

30-60

Banán

10

Mrkev

5-10

Třešně

10

Květák

60-80

Grapefruit

40

Celer

10

Meloun

13-33

Cibule

10-30

Pomeranč, citrón

50

Brambory

10-30

Broskev

7-14

Špenát

50-90

Jahody

40-90

Maso

0-2

Fazole

10-30

Játra

10-40

Brokolice

90-150

Mléko kravské

1-2

Projevy nedostatku a rizika předávkování kyselinou askorbovou

           Epidemiologická data ukazují významné vztahy mezi nedostatkem vitaminu C v potravě a zvýšeným rizikem ischemické srdeční choroby, vznikem katarakty, únavností, svalovou slabostí a zvýšenou vnímavostí k infekcím. Tyto chronické projevy mírného nedostatku vitaminu C jsou časté u starých jedinců (zvláště v ošetřovatelských ústavech, u kuřáků, osob žijících v chronickém stresu a při chronických chorobách). Nedostatek vitaminu C s těmito projevy se v naší populaci projevuje u velké skupiny jedinců, kteří mají špatné výživové návyky, stravují se jednotvárně s využitím uzenin a bílého pečiva, vysoká frekvence výskytu hypovitaminózy C je v zimním a jarním období u bezdomovců.

Těžký deficit vitaminu C, který se manifestuje kurdějemi (skorbut – moeller barlow) se vyskytuje za 45-80 dní chybění vitaminu C potravě. Mezi příznaky patří viklání a vypadávání zubů, záněty dásní, špatné hojení ran, krvácení do kůže, kloubů a sliznic, uvolňování kloubů a porucha obnovy kloubních chrupavek, atrofie kůže, psychicky se projevuje depresí, která se střídá se zvýšenou dráždivostí. Tyto projevy jsou komplikovány častými infekcemi, které souvisí se zhoršenou imunitní odpovědí jedince, který trpí nedostatkem vitaminu C.

Rizika a projevy předávkování kyselinou askorbovou

           Zprávy o výhodách vitaminu C vedly k rozšíření příjmu vysokých dávek vitaminu C v různých suplementech. Tyto dávky se často pohybují v rozmezí několika gramů vitaminu C denně. Hranice absorpce vitaminu C se pohybuje v rozmezí 2-3 g za den, avšak takto masivní příjem vitaminu C může vést k zažívacím obtížím z podráždění žaludeční sliznice a k průjmu, který je způsoben obsahem neabsorbovaného vitaminu C ve střevě. Při denním příjmu 100 mg a méně za den se kyselina askorbová nedostává do moči a je v ledvinách reabsorbována zpět do oběhu. Dávky kyseliny askorbové větší než 500 mg za den (tj. v případech, kdy hladina kyseliny askorbové překročí 12-18 mg/l), prakticky všechna kyselina askorbová, která překročí tuto koncentraci v plazmě je vyloučena močí a nedostane se do zásob kyseliny askorbové v tkáních. Vyplývá z toho, že jednorázové vysoké dávky kyseliny askorbové (pokud není podána jako suplement s pomalu se uvolňující kyselinou askorbovou), má pro doplnění zásob kyseliny askorbové v organizmu malý význam. Velké dávky vitaminu C v potravních doplňcích mohou vést k vzniku oxalátů a vytváření oxalátových kamenů v ledvinách. Toto riziko však není tak velké, jak se mnohdy prezentuje, protože se objeví u části nemocných, až při překročení dávky 5-10 g kyseliny askorbové za den. Okyselení moči vylučovanou kyselinou askorbovou vede i k zhoršení reabsorpce kyseliny močové v ledvinách. Vysoký obsah volné kyseliny askorbové ve střevě vede k destrukci a tím k zhoršenému zásobování vitaminem B12, na druhé straně se zvyšuje výrazně absorpce železa, což může vést až k přetížení organizmu železem a k patologickému ukládání železa ve tkáních.

Dlouhodobě vysoký příjem kyseliny askorbové vede k nastavení potřeby tohoto vitaminu v organizmu na vyšší úroveň, což se při normalizaci příjmu kyseliny askorbové do obvyklého rozmezí projeví jejím nedostatkem.

    Zpět na vitaminy a minerály

www.nexars.com

REBIONVAC
Zahájen projekt „REBIONVAC“, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0024139, který je zaměřen na vybudování nové výzkumně in...  
02.12.2020 podrobnosti


Rozšíření Vědecké rady společnosti
Rozšíření Vědecké rady společnosti Ambiciózní cíle jsou konzultovány se strategickým poradním orgánem společnosti Vědeckou radou složenou z př...  
18.10.2020 podrobnosti


Laboratoř na vývoj a přípravu rekombinantních proteinů
Společnost otevřela Laboratoř na vývoj a přípravu rekombinantních proteinů pro terapeutické a diagnostické účely v čistých prostorách – JIC, Pur...  
27.10.2020 podrobnosti


COVID-19 Management pro obchodní partnery
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci, uvolňujeme zkušenosti s preventivním programem respiračních onemocnění - COVID-19 Management reali...  
09.09.2020 podrobnosti


Čestné uznání Ceny Inovace roku 2019
Preventivní program pro snížení respiračních onemocnění společností ŠKODA AUTO a NEXARS obdržel čestné uznání Ceny Inovace roku 2019 Dopady b...  
07.01.2020 podrobnosti


Prezentace úspěšné spolupráce
Naše společnost úspěšně řešila inovační voucher "Vnitřní monitorovací systém", podrobně viz ......  
30.12.2019 podrobnosti


Use of this website is governed by our Terms of use and Privacy policy. © 2009 - 2021 NEXARS®