Ve drav? je budoucnost - Nexars
Vzdělávání
Vzdělávání > Vitaminy a minerály

    Zpět na vitaminy a minerály

Selen

Funkce, vstřebání a transport selenu

            Selen vázaný na bílkovinu je součástí enzymů, které jsou nepostradatelné pro odstraňování volných kyslíkových radikálů, tvořených při oxidativních procesech v buňce, které pokud se v buňce hromadí, mají velmi nebezpečné toxické účinky na její funkci. Selen spolupracuje v obranném antioxidačním systému, který je tvořen vitaminem E, vitaminem C a glutathionem. Selen zde hraje roli důležitého antioxidačního činitele v enzymu glutathionperoxidázy.

Vstřebání selenu probíhá v tenkém střevě, nejlépe je vstřebatelná jeho organická forma selenmethionin, která je syntézována rostlinami, kvasinkami (vstřebání téměř 100%). Anorganické formy se vstřebávají mnohem méně účinně, v průměru se anorganické sloučeniny selenu vstřebávají asi z 50 %, problémem však zůstává i jejich další využití a zabudování do látkové přeměny lidského organizmu. I v tomto případě má větší přednost organická forma syntezovaná biologickou cestou.

Transport selenu v organizmu se děje vazbou na krevní bílkoviny a ve vnitřním prostředí je poměrně rychlý. Při stresu klesá obsah selenu v krvi velmi rychle a po odeznění zátěže se při normálním přísunu selenu normalizuje asi za 7 dní.

Vylučování selenu se děje hlavně močí, koncentrace selenu v moči kolísá podle velikosti jeho přívodu.

Obsah selenu v potravě a jeho zdroje, doporučený přívod

            Selen v přirozené potravě je obsažen ve formě sloučeniny s aminokyselinami methioninem a cysteinem (selenmethionin, selenocystein). Vstřebává se mechanizmem, který spotřebovává energii a je spojen s transportem sodíku. Selen doprovází v přírodě jód a v oblastech, kde je nedostatek selenu je v živočišných produktech též nedostatek jódu. Dobrým zdrojem selenu jsou obilné produkty (důležitý však je obsah selenu v půdě), maso, mléčné produkty a ryby. Nedostatek selenu v zevním prostředí vede i k jeho nedostatku v potravě pro užitková zvířata a tím v potravním řetězci se nedostává selen v dostatečné míře ani do lidského organizmu. Doporučené dávky (RDA) selenu se udávají 55 µg za den pro dospělé (muže i ženy). V případě, že je podezření na snížený přívod selenu zvyšuje se suplementace až do 200 µg selenitu sodného nebo selenomethioninu.

Projevy deficitu

            Klasickým projevem deficitu selenu jsou dvě nemoci pozorované v Číně (Ceshan´s Disease, Cashin-Beck Disease). Ceshan´s Disease je charakterizována kardiomyopatií, která se vyskytuje nejspíše u dětí a u žen během těhotenství, Cashin-Beck Disease je degenerativní onemocnění páteře a zčásti i kloubů.

Vedle těchto výrazných deficitů selenu se však i v Evropě vyskytují deficity, které nejsou takto výrazně vyjádřeny. Dochází při nich k úbytku svalstva, svalové slabosti, podobně jako při deficitu jódu a hypothyreóze dochází k snížení fyzické i psychické výkonnosti, úbytku duševních sil, celkovému psychickému zpomalení.

Toxicita selenu při jeho abnormálně vysokém příjmu (selenóza) je velmi vzácná. Akutní příjem přibližně 38 mg selenu za den vede ke ztrátě vlasů, nucení na zvracení, zvracení, zvýšené nervové dráždivosti. Tyto příznaky se vyskytují po 3 až 4 dnech trvání vysokého přívodu selenu. Podobné příznaky jsou pozorovány u jedinců, kteří nekontrolovaným způsobem požívají vysoké dávky selenu formou potravních doplňků pod vlivem reklamy.

Horní tolerovatelný limit se udává 350 µg selenu na den.

    Zpět na vitaminy a minerály

www.nexars.com

REBIONVAC
Zahájen projekt „REBIONVAC“, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0024139, který je zaměřen na vybudování nové výzkumně in...  
02.12.2020 podrobnosti


Rozšíření Vědecké rady společnosti
Rozšíření Vědecké rady společnosti Ambiciózní cíle jsou konzultovány se strategickým poradním orgánem společnosti Vědeckou radou složenou z př...  
18.10.2020 podrobnosti


Laboratoř na vývoj a přípravu rekombinantních proteinů
Společnost otevřela Laboratoř na vývoj a přípravu rekombinantních proteinů pro terapeutické a diagnostické účely v čistých prostorách – JIC, Pur...  
27.10.2020 podrobnosti


COVID-19 Management pro obchodní partnery
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci, uvolňujeme zkušenosti s preventivním programem respiračních onemocnění - COVID-19 Management reali...  
09.09.2020 podrobnosti


Čestné uznání Ceny Inovace roku 2019
Preventivní program pro snížení respiračních onemocnění společností ŠKODA AUTO a NEXARS obdržel čestné uznání Ceny Inovace roku 2019 Dopady b...  
07.01.2020 podrobnosti


Prezentace úspěšné spolupráce
Naše společnost úspěšně řešila inovační voucher "Vnitřní monitorovací systém", podrobně viz ......  
30.12.2019 podrobnosti


Use of this website is governed by our Terms of use and Privacy policy. © 2009 - 2021 NEXARS®