Ve drav? je budoucnost - Nexars

Poslání

Našim posláním je dát každému možnost odpovědět na požadavky moderní doby a rychle se měnící společnosti. Při vědomí, že naše genetická výbava je prakticky nezměněná od doby kamenné, ale způsob a délka života se zásadně změnil.

Logicky nám tedy vyvstává rozdíl mezi tím, na jaké podmínky je naše tělo stavěné a tím, v jakých denně žijeme.

Je pro nás výzvou vyvíjet nové originální a ověřené produkty na základě vědeckých poznatků. Prostřednictvím našich výrobků máme možnost nejen pro sebe, ale i své blízké získat více času pro aktivní život.

                          Protože zdravá budoucnost je naší touhou a ve zdraví je budoucnost.

www.nexars.com

REBIONVAC
Zahájen projekt „REBIONVAC“, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0024139, který je zaměřen na vybudování nové výzkumně in...  
02.12.2020 podrobnosti


Rozšíření Vědecké rady společnosti
Rozšíření Vědecké rady společnosti Ambiciózní cíle jsou konzultovány se strategickým poradním orgánem společnosti Vědeckou radou složenou z př...  
18.10.2020 podrobnosti


Laboratoř na vývoj a přípravu rekombinantních proteinů
Společnost otevřela Laboratoř na vývoj a přípravu rekombinantních proteinů pro terapeutické a diagnostické účely v čistých prostorách – JIC, Pur...  
27.10.2020 podrobnosti


COVID-19 Management pro obchodní partnery
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci, uvolňujeme zkušenosti s preventivním programem respiračních onemocnění - COVID-19 Management reali...  
09.09.2020 podrobnosti


Čestné uznání Ceny Inovace roku 2019
Preventivní program pro snížení respiračních onemocnění společností ŠKODA AUTO a NEXARS obdržel čestné uznání Ceny Inovace roku 2019 Dopady b...  
07.01.2020 podrobnosti


Prezentace úspěšné spolupráce
Naše společnost úspěšně řešila inovační voucher "Vnitřní monitorovací systém", podrobně viz ......  
30.12.2019 podrobnosti


Use of this website is governed by our Terms of use and Privacy policy. © 2009 - 2021 NEXARS®