Ve drav? je budoucnost - Nexars
Vzdělávání
Vzdělávání > Vitaminy a minerály

Zpět na vitaminy a minerály

Měď

Funkce mědi v organizmu

            Na rozdíl od zinku, který je přítomen ve více než 200 enzymech a má mnoho fyziologických rolí, měď má jen relativně několik funkcí. Většina enzymů, ve kterých je obsažena měď mají úlohu v přenosu kyslíku. Z tohoto hlediska nejrozšířenější enzym obsahující měď je cytochromoxidáza, která v buňkách přenáší kyslík. Dalším důležitým enzymem je superoxiddismutáza, enzym obsahující měď, který má nepostradatelnou roli ve zhášení volných kyslíkových radikálů, které vznikají při využití kyslíku v buňkách. Dále se měď uplatňuje při tvorbě a formování vazivové tkáně a v metabolizmu železa a cholesterolu, metabolizmu glukózy a tvorbě hnědého kožního pigmentu – melaninu. Důležitou roli hraje měď jako antioxidant v imunitním systému.

Vstřebání, transport a vylučování mědi

            Měď je vstřebávána ve všech částech tenkého střeva a malé množství také z žaludku. Účinnost vstřebání je mezi 12-56 % z obsahu v potravě. Vstřebání stoupá s klesajícím obsahem mědi v potravě a klesá s přítomností vitaminu C a železa. Po vstupu mědi do buňky střevní sliznice je vázána na bílkovinu metalothionein, o níž soutěží se zinkem a na této nosné bílkovině je měď transportována do krve. Dlouhodobé podávání zinku, např. v potravních doplňcích, snižuje vstřebání mědi, vyvíjí se anémie, šedivění a kroucení vlasů a dochází k snížení počtu bílých krvinek. V krvi je měď transportována na krevních bílkovinách, především albuminu a transkupreinu do jater, kde je zabudována do jaterních enzymů a do ceruloplazminu. Z jater je buď transportována do krve nebo vylučována žlučí. Ceruloplazmin je bílkovina typu alfa-2-glykoproteinu, která je syntezovaná v játrech a je hlavním přenašečem pro měď v krvi. Ceruloplazmin nejen přenáší měď do tkání z jater, ale je zároveň účinným zhášečem volných kyslíkových radikálů, které vznikají vlivem oxidativních procesů v buňkách a jsou zvýšeně produkovány např. při zánětu.

Měď se vylučuje především žlučí do gastrointestinálního traktu a odchází se stolicí.

Přívod mědi potravou a doporučené dávky

            Dobrým zdrojem mědi v potravě jsou celozrnné pečivo, luštěniny, játra, ořechy a mořské produkty. Velmi vysokým obsahem mědi v potravinách se vyznačují vepřová játra, protože podle současné praxe většina producentů přidává měď do potravních směsí pro prasata s cílem změnit jejich střevní mikroflóru a pravděpodobně zlepšit jejich růst. Vyšší obsah mědi je též v tvrdé vodě.

Doporučené dietní dávky mědi (RDA) podle různých odborných pramenů velmi kolísají. Doporučení se pohybují od 1,5 do 3 mg denně.

Horní tolerovatelný limit není udáván.

Projevy deficitu

           Deficit mědi se nejčastěji projevuje anémií, která má mikrocytární charakter, poklesem krvinek bílé řady, osteoporózou a šedivěním vlasů.

Existuje také vrozená porucha spojená s deficitem mědi (Menkesův syndrom), vyznačující se sníženou absorpcí mědi, zvýšenými ztrátami mědi do moči a abnormálním transportem mědi v buňkách. Postižené děti umírají většinou do 3 let a příznaky onemocnění jsou jemné kroucení vlasů, záchvaty křečí, defektní vývoj arteriální stěny, změny pigmentace kůže a vlasů a opožděný vývoj.

Toxicita mědi

            Chronický nadměrný přívod mědi vyústí v jaterní cirhózu. Tkáňová akumulace mědi je pozorována, jestliže dlouhodoběji dieta obsahuje 200-500x více, než je denní doporučená dietní dávka (RDA). Vrozenou poruchou s hromaděním mědi, která se vyskytuje i v dospělosti je Wilsonova choroba, charakterizovaná neschopností vylučovat měď do žluči a tím dochází k její akumulaci v játrech, mozku, ledvinách a v rohovkách. Projevuje se typickým prstencem v rohovkách, neurologickými poruchami, poškozením jater a poruchami pigmentace.

K akutní otravě mědí může dojít při pití vody vysoce kontaminované mědí nebo při požití kyselé potravy skladované dlouhodobě v měděných nádobách. Toxické projevy byly též pozorovány u vinařů, kteří užívají měď jako pesticid. Obsah mědi ve vodě, která působí toxické projevy se udává 2-3 mg mědi na litr    (31-47 mmol mědi na litr). Nižší dávky 0,07 mg na kg (1,1 mmol/kg) je spojeno s gastrointestinálními obtížemi (nucení na zvracení, nechutenství).

Horní tolerovatelný limit (UL) je podle WHO pod 10 mg na den pro ženy a pod 12 mg na den pro muže. Vyšší dávky mohou vést k neurodegenerativním onemocněním podobným Alzheimerově nemoci.

Zpět na vitaminy a minerály

www.nexars.com

REBIONVAC
Zahájen projekt „REBIONVAC“, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0024139, který je zaměřen na vybudování nové výzkumně in...  
02.12.2020 podrobnosti


Rozšíření Vědecké rady společnosti
Rozšíření Vědecké rady společnosti Ambiciózní cíle jsou konzultovány se strategickým poradním orgánem společnosti Vědeckou radou složenou z př...  
18.10.2020 podrobnosti


Laboratoř na vývoj a přípravu rekombinantních proteinů
Společnost otevřela Laboratoř na vývoj a přípravu rekombinantních proteinů pro terapeutické a diagnostické účely v čistých prostorách – JIC, Pur...  
27.10.2020 podrobnosti


COVID-19 Management pro obchodní partnery
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci, uvolňujeme zkušenosti s preventivním programem respiračních onemocnění - COVID-19 Management reali...  
09.09.2020 podrobnosti


Čestné uznání Ceny Inovace roku 2019
Preventivní program pro snížení respiračních onemocnění společností ŠKODA AUTO a NEXARS obdržel čestné uznání Ceny Inovace roku 2019 Dopady b...  
07.01.2020 podrobnosti


Prezentace úspěšné spolupráce
Naše společnost úspěšně řešila inovační voucher "Vnitřní monitorovací systém", podrobně viz ......  
30.12.2019 podrobnosti


Use of this website is governed by our Terms of use and Privacy policy. © 2009 - 2021 NEXARS®