Ve drav? je budoucnost - Nexars

Lze podpořit imunitní systém?

 

Ano, lze. Odpovědi a i mnohem více Vám přináší obsáhly článek z pera profesora Krejska, předního imunologa.

Dnes je imunita předmětem široké odborné i laické diskuse, ne všechny informace jsou srozumitelné a pravdivé. Pojmout téma imunity i v obsáhlém odborném článku nelze. Proto se soustředíme na významný prvek našich životů, který máme ve svých rukou, který zásadně ovlivňuje naše zdraví a náš imunitní systém a tím je strava.

Profesor Krejsek

            V současné době získáváme v medicíně stále více důkazů, že možnost ovlivnit náš zdravotní stav už není pouze v rovině slov. Máme velmi konkrétní molekulární důkazy, že naše zdraví jako celek a zvláště naši obranyschopnost, ovlivňují životní podmínky. Vědecké bádání ukazuje, že vše, co nás obklopuje a především složky, které jsou součástí naší potravy, působí na přepis mnoha genů našich buněk. Vlivům vnějšího světa, které regulují přepis naší genetické informace říkáme epigenetické faktory. Je nemožné se vyjádřit ke všem vlivům vnějšího světa, které na nás působí od samého zrodu. Většinu z nich navíc není v našich silách ovlivnit. Máme však možnost významně ovlivňovat, podle současného pohledu jeden z nejúčinnějších epigenetických faktorů vnějšího světa, a to naši stravu. Budeme se tedy soustředit pouze na složky stravy, které zásadním způsobem pozitivně, ale bohužel i negativně, působí na naše zdraví.

Strava na nás působí od našeho zrodu. V časném období vývoje je ničím nenahraditelnou stravou mateřské mléko. Pouze mateřské mléko obsahuje v plné míře veškeré živiny nutné pro ohromující vývoj dítěte v kojeneckém období. Složení mateřského mléka je navíc proměnné a přesně respektuje momentální potřeby dítěte. Kojení zvyšuje obranyschopnost a nastavuje normální imunitní reaktivitu na celý život. V tomto ohledu je zřejmě největší význam přisuzován složitým cukrům, prebiotikům, které jsou v mateřském mléce unikátně přítomny. Prebiotické cukry zásadně přispívají k vytvoření velmi komplikovaného mikrobiálního společenství na sliznici střeva, které označujeme jako střevní mikrobiota. Ta následně pozitivně ovlivňuje slizniční imunitu a v důsledku také celkovou imunitní reaktivitu.

Klíčovým obdobím, které každého člověka nezvratně formuje, je zařazení pevné stravy kojenému dítěti. Podle současných lékařských názorů, které jsou doloženy rozsáhlými vědeckými studiemi, musí být pevná strava zařazena nejdříve po ukončeném 4.měsíci a ne později než 6.měsíc života. V tomto období se totiž v imunitních regulacích otvírá tzv. tolerizační okno, které zajistí, abychom si „zvykli“ na nepřeberné množství podnětů přítomných ve stravě, z nichž mnohé mají potenciál nenormálně stimulovat imunitu. Na konci takovýchto procesů může být imunopatologická reaktivita, projevující se např. jako nesnášenlivost některých složek stravy. Zařazení pevné stravy definitivně promění střevní mikrobiotu každého člověka a nastaví celoživotní individuální vzory.

Pro lidi, kteří žijí ve vyspělých zemích, ke kterým lze počítat i Česko, je potrava naprosto dostupná. Výsledkem je skutečnost, že v průběhu zhruba tří generací se zcela proměnil náš jídelníček a to ve většině ukazatelů k horšímu. Dlouhodobým vývojem je náš metabolismus i imunita nastavena na nízký energetický příjem. Lze říci, že lidstvo až donedávna provázela podvýživa a často i hlad. Převládala strava bohatá na obiloviny, zeleninu, chudá na maso a tuky. Navíc tato strava neobsahovala nejrůznější chemické škodliviny, zcela běžné v současnosti. Z pohledu obranyschopnosti bylo klíčové, že dříve strava obsahovala velké množství mikroorganismů, které slizniční imunitní systém nezbytně potřebuje pro své přirozené funkce. Každý vidí, že v současnosti jsou ukazatele naší stravy naprosto opačné. Většina lidí přijímá v potravě více energie, než vydává. Výsledkem je nadváha a často až obezita, která je neblahá nejenom z pohledu metabolismu a kardiovaskulární soustavy, ale vytváří obecně poškozující zánětlivé aktivity. Naprosto dominuje masitá strava bohatá na tuky. Chybí obiloviny, zelenina, ovoce jako zdroj vlákniny a vitamínů. Pro zlepšení chuti jsou do potravin přidávány různé chemické látky (E složky), které přinášejí další chemickou zátěž ke zbytkům škodlivých chemických látek vyskytujících se již ve výchozích surovinách. Abychom měli „bezpečné potraviny“ likvidujeme již při výrobě všechny mikroorganismy. Mezi lidmi se i cestou internetu šíří nejrůznější mýty o „prospěšnosti“ nebo „škodlivosti“ některých potravin, např. lepku, nebo mléka. Přitom např. mléko je nejvydatnějším zdrojem všech živin, které naše tělo potřebuje. Za zdraví prospěšné jsou považovány zkvašené mléčné výrobky, zvláště ty, které prokazatelně obsahují tzv. probiotické mikroorganismy. Probiotika jsou definována jako zdraví prospěšné mikroorganismy, které přijímáme s potravou. Mají schopnost uchytit se na naší střevní sliznici a pozitivně podporovat jak přirozenou střevní mikrobiotu, tak slizniční a systémovou imunitu.

Můžeme oprávněně tvrdit, že strava, kterou přijímá většina naší populace, je nepřirozená a naše tělo na ni není připraveno. Výsledkem jsou metabolické problémy. V důsledku je negativně ovlivňována i obranyschopnost člověka. To je skutečnost, kterou můžeme konstatovat u většiny lidí, včetně těch, kteří mají zájem svým životním stylem pozitivně ovlivňovat své zdraví. Ti se často zajímají o potravní doplňky, které by měly přispět k vybudování a udržení zdraví. Na tuto poptávku přirozeně reaguje trh obrovskou nabídkou nejrůznějších preparátů. Spotřebitelé by měli být obezřetní a zvolit takový potravní doplněk, který prokazatelně obsahuje složky pozitivně působící na metabolismus a imunitu. Tyto složky by měly být ve správných kombinacích, aby působení daného doplňku bylo skutečně komplexní. Za takový potravní doplněk můžeme oprávněně považovat preparát IMUNOCOMPLEX®, který bude pro účely článku použit jako modelový preparát a to z důvodu, že se jedná o originální český přípravek, ověřený grantovým projektem, na kterém se podílela i Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Ten obsahuje celou paletu biologicky aktivních látek, které mají prokazatelný vyvážený vliv na obranyschopnost. Nebude možné poukázat na všechny jednotlivé složky. Zdůrazníme pouze nejvýznamnější.

IMUNOCOMPLEX® obsahuje složité cukry, které byly získány ze stěn pekařských kvasinek. Zdůrazňujeme, že se jedná o zcela přírodní zdroj, který lidstvo používá ke kvašení těsta, výrobě piva a vína po celou historii. Tyto cukry jsou nazývány jako beta-glukany a manany. Beta-glukany jsou nejlépe prostudovanou skupinou látek schopných ovlivnit imunitní systém. Velmi stručně lze poukázat na jejich schopnost posílit aktivity buněk vrozené imunity, především dendritických buněk a makrofágů. Obě buněčné populace mají významné výkonné funkce v obraně především proti virům a bakteriím. Dendritické buňky jsou navíc zcela nezastupitelné jako buňky, které zpracovávají podněty nutné pro aktivaci T lymfocytárního systému. Ten je nejvýznamnější regulační i výkonnou složkou specifické imunity. Cukerné manany pozitivně ovlivňují střevní mikrobiotu a zesilují tak bariérové funkce střevní sliznice.

Základním rysem fungování imunitního systému je množení buněk po stimulaci spolu s produkcí regulačních bílkovin, které označujeme jako cytokiny. Významnou složkou naší obrany jsou bílkoviny označované jako protilátky, které musí vytvořit z jednotlivých stavebních kamenů, tj. aminokyselin, plazmatické buňky. Všechny procesy, které souvisejí s tvorbou bílkovin a množením buněk vyžadují přítomnost všech aminokyselin. Některé z nich neumíme sami vytvořit a musí být přijímány v potravě. Tyto aminokyseliny označujeme jako esenciální. Běžná strava obvykle neobsahuje dostatečné množství esenciálních aminokyselin. Je tedy vhodné doplňovat je v podobě potravních preparátů, např. již zmiňovaným doplňkem stravy. Ten obsahuje esenciální větvené aminokyseliny a také hydrolyzát bílkovin, který je zdrojem všech těchto aminokyselin. Výstavba nové genetické informace ve formě DNA vyžaduje jednotlivé stavební kameny zvané nukleotidy. I ty se nacházejí ve zmiňovaném preparátu.

Množení buněk a obecně biosyntetické procesy probíhající v našem těle vyžadují přítomnost vitamínů ze skupiny B. Pro fungování imunity zdůrazňujeme především vitamín B2 a B6. Pro normální krvetvorbu a funkci nervového systému je nezbytný vitamín B12. Kyselina listová, tj. vitamín B9, je nenahraditelný pro vývoj nervové soustavy plodu, stejně jako vitamín B1. Oba musí být přijímány s potravou, protože naše tělo je nedokáže vytvořit. V IMUNOCOMPLEX® u jsou obsaženy jmenované vitamíny spolu s dalšími v cca 25-30% doporučené denní dávky.

Všechny životní procesy v našich buňkách jsou zajišťovány enzymy. Enzymy jsou biokatalyzátory nutné pro chemické syntézy v našem těle. Svou strukturou jsou představovány opět bílkovinami, které však ve svém funkčním místě musí obsahovat chemické prvky, např. chrom (Cr), selen (Se) a zinek (Zn). Bez zmiňovaných chemických prvků jsou enzymy neúčinné a nemohou zajistit tvorbu pro naše tělo nezbytných látek. Je opakovaně vědecky doloženo, že běžná strava naší populace neobsahuje v dostatečné míře Zn, Se a Cr. Je doporučováno doplňovat naši stravu o potravní doplňky s obsahem těchto prvků.

Již jsme zdůraznili, že naše strava je v přemrštěné míře bohatá na tuky. O negativním působení nasycených tuků živočišného původu na zdraví je obecné povědomí. Musíme však přiznat, že současné pohledy na některé živočišné tuky zmírňují jejich jednoznačné odmítání s poukazem na obsah zdraví prospěšných látek. Na mysli máme především máslo, které obsahuje jednak esenciální zdraví prospěšné mastné kyseliny a především je významným zdrojem vitamínů D, A a E. Stále však platí, že jak množstvím, tak složením mastných kyselin nejsou běžně přijímané tuky zdraví prospěšné. Chybí v nich především nenasycené mastné kyseliny označované jako omega-3, např. kyselina alfa-linolenová a omega-6, např. kyselina gama-linolenová. Obě mastné kyseliny musíme přijímat s potravou ve vyváženém poměru. Mají velký vliv na fungování metabolismu jako celku. Z pohledu imunity ovlivňují pozitivně regulace obranného zánětu. Svou strukturou vycházejí z tukových složek také fosfolipidy, které jsou nezbytnou součástí buněčných membrán. Fosfolipidy jsou v našem modelovém preparátu ve formě sojového lecitinu spolu s kyselinami alfa a gama-linolenovou.

Všechny životní procesy vyžadují energii. Naše tělo získává makromolekuly skladující energii v buněčných mitochondriích, kde probíhá tzv. buněčné dýchání. Bohužel, za získávání energie v mitochondriích musíme platit vysokou cenu v podobě tzv. oxidačního stresu. Ten je způsoben tvorbou reaktivních forem kyslíku, které poškozují naše struktury. Naše tělo vytváří mnoho obranných mechanismů, kterými se brání oxidačnímu stresu. Tyto vnitřní ochranné mechanismy jsou doplňovány vitamínem C, který musíme přijímat s potravou, protože ho sami nedovedeme vyrobit. Modelový preparát obsahuje celou denní doporučenou dávku vitamínu C.

Ochrana proti oxidačnímu stresu probíhá na mnoha úrovních. Zahrnuje i přepis mnoha set genů, které kódují antioxidační, detoxikační a protizánětové složky našeho těla. Jejich tvorba je epigenetickými mechanismy stimulována látkami rostlinného původu, které označujeme jako polyfenoly. V mnoha druzích ovoce i zeleniny, zvláště barevných, bylo dosud objeveno několik tisíc chemicky podobných látek charakteru polyfenolů. Zvláště bohaté na polyfenoly jsou naštěstí pro mnohé lidi oblíbený zelený čaj, který obsahuje tzv. katechiny a také červené víno s obsahem resveratrolu. Lze konstatovat, že běžná strava neobsahuje dostatečné množství těchto zdraví prospěšných polyfenolů, a proto preparát IMUNOCOMPLEX® je o polyfenolové složky a antokyany obohacen.

Již v úvodu jsme zmínili naprosto klíčovou úlohu přirozené střevní mikrobioty pro naše zdraví jako celek a zvláště pro naší obranyschopnost. Naše potrava významně ovlivňuje složení střevní mikrobioty. Bohužel, je nutné konstatovat, že strava většiny lidí, tak jak jsme ji popsali, působí na střevní mikrobiotu negativně. V ní přítomné složky mění fyziologické složení střevní mikrobioty v patologické. Výsledkem je tvorba pro zdraví škodlivých látek, toxinů, z nichž mnohé mají rakovinotvorné účinky. Nenormální složení střevní mikrobioty neblaze působí na slizniční obranyschopnost i systémovou imunitu. Strava chudá na rostlinné složky, tak typická pro většinu lidí, totiž neobsahuje v dostatečné míře tzv. rozpustnou vlákninu, která je představována cukry s prebiotickými vlastnostmi. Prebiotický cukr, inulin, který je získáván z kořene čekanky, který můžete znát např. jako složku kávovinových směsí. Prebiotický inulin pozitivně ovlivňuje fyziologickou střevní mikrobiotu.

Účinek inulinu na střevní mikrobiotu je v preparátu IMUNOCOMPLEX® vhodně kombinován s živými mikroorganismy s vědecky prokázanými probiotickými účinky. Jedná se o dva druhy bakterií mléčného kvašení a o speciální probiotickou kvasinku. Probiotické mikroorganismy jsou v preparátu obsaženy v garantovaném počtu po celou dobu použitelnosti preparátu. Tyto probiotické mikroorganismy se stávají součástí fyziologické střevní mikrobioty a pozitivně ji ovlivňují. Mají i vědecky doložený přímý blahodárný účinek na buňky střevní sliznice a buňky slizniční imunity. Výsledkem je zesílení bariérových funkcí střevní sliznice a optimalizace celkové imunitní odpovědi.

Opakovanými lékařskými studiemi je jednoznačně prokázáno, že složení potravy převážné většiny lidí neodpovídá svými parametry požadavkům na zdravou výživu. V běžné potravě chybí především ty složky, které vyžaduje naše tělo pro optimální fungování imunitního systému a dostatečnou obranyschopnost. Součástí aktivního životního stylu se tedy nezbytně stává i potřeba doplnit stravu o ověřené potravní doplňky, které chybějící složky dodají. Svým složením náš modelový preparát IMUNOCOMPLEX® splňuje tyto požadavky. 

 

 

www.nexars.com

REBIONVAC
Zahájen projekt „REBIONVAC“, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0024139, který je zaměřen na vybudování nové výzkumně in...  
02.12.2020 podrobnosti


Rozšíření Vědecké rady společnosti
Rozšíření Vědecké rady společnosti Ambiciózní cíle jsou konzultovány se strategickým poradním orgánem společnosti Vědeckou radou složenou z př...  
18.10.2020 podrobnosti


Laboratoř na vývoj a přípravu rekombinantních proteinů
Společnost otevřela Laboratoř na vývoj a přípravu rekombinantních proteinů pro terapeutické a diagnostické účely v čistých prostorách – JIC, Pur...  
27.10.2020 podrobnosti


COVID-19 Management pro obchodní partnery
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci, uvolňujeme zkušenosti s preventivním programem respiračních onemocnění - COVID-19 Management reali...  
09.09.2020 podrobnosti


Čestné uznání Ceny Inovace roku 2019
Preventivní program pro snížení respiračních onemocnění společností ŠKODA AUTO a NEXARS obdržel čestné uznání Ceny Inovace roku 2019 Dopady b...  
07.01.2020 podrobnosti


Prezentace úspěšné spolupráce
Naše společnost úspěšně řešila inovační voucher "Vnitřní monitorovací systém", podrobně viz ......  
30.12.2019 podrobnosti


Use of this website is governed by our Terms of use and Privacy policy. © 2009 - 2021 NEXARS®