Ve drav? je budoucnost - Nexars
výzkum
Výzkum > Grantové projekty

Grantové projekty

K zajištění udržitelného rozvoje využíváme podporu z veřejných prostředků na výzkumné a vývojové projekty.

 

Naše česká inovativní společnost C2P se systematicky zaobírá imunomodulátory, mikrobiotou i cíleným a řízeným uvolňováním. Aktuálně řešíme 6 grantů.

Čtyři granty (FV20572 Adjuvantní terapie, TH02010345 Sušení sprejovou nebulizací - nová cesta k uchování vlastností nutraceutik, FV40032 Biotechnologiký výzkum změny spektra mikrobioty ke zlepšení kognitivních funkcí, deprese a dalších neuropsychiatrických onemocnění zejména u stárnoucí populace - CleverAge Biota, FV40120 Biotechnologická produkce biologicky aktivních látek pro potravinářské a lékařské užití) kde jsme hlavním řešitelem (spolupráce s 1. LF UK, ÚMCH AV ČR, NÚDZ, VÚPP, BIOCEV).

Dva (FV40233 Výzkum a vývoj procesů hydrolýzy mikrobiální biomasy pro přípravu komponent s vysokou biologickou hodnotou, FV40231 Inovativní platforma pro stanovení bioaktivních látek), kde jsme spoluřešitelem (UHK, UTB Zlín).

Naše společnost byla vybrána za vzor na setkání akademické a státní sféry MPO ČR viz

Dokázali jsme opakovaně rychle zavést výsledky výzkumu do praxe, za co získala i čestné uznání Cena Inovace roku 2019 viz. Bližší info o oceněných produktech viz přednáška.

 

Naše společnost hlavní řešitel výzkumných projektů:

 

Identifikační kód: FI-IM5/195
Název: Vývoj technologií a produktů mikrobní biomasy jako zdroj hodnotných bílkovin a jejich hydrolyzátů (nosičů biologicky aktivních látek)
Poskytovatel: MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
Spoluřešitelé:

Univerzita Karlova v Praze / Lékařská fakulta v Hradci Králové 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně / Fakulta technologická 

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. 

Rent-Pharm,a.s. 

KORTAN spol. s r.o.

Období řešení projektu: 2008-2010
Hodnocení: U - uspěl podle zadání, cíle projektu byly splněny

 

 

Identifikační kód: FR-TI3/496
Název: Vývoj technologie produkce a aplikačních forem glutathionu s vysokou biologickou využitelností pro potlačení oxidačního stresu (ozáření, chemoterapie)
Poskytovatel:  MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
Spoluřešitelé:

Fakultní nemocnice Hradec Králové 

Výzkumný ústav potravinářský Praha, v.v.i. 

Období řešení projektu: 2011-2015
Hodnocení: V - vynikající výsledky (mezinárodního významu)

 

 

Identifikační kód: FR-TI4/638
Název: Vývoj nové lékové formy kyseliny nikotinové s řízeným uvolňováním
Poskytovatel: MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky
Spoluřešitelé:

Univerzita Karlova v Praze / 1. lékařská fakulta

Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

Období řešení projektu: 2012-2015
Hodnocení: V - vynikající výsledky (mezinárodního významu)

 

Pro bližší informace neváhejte a kontaktujte nás na development@nexars.com.

 

 

www.nexars.com

REBIONVAC
Zahájen projekt „REBIONVAC“, registrační číslo projektu CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0024139, který je zaměřen na vybudování nové výzkumně in...  
02.12.2020 podrobnosti


Rozšíření Vědecké rady společnosti
Rozšíření Vědecké rady společnosti Ambiciózní cíle jsou konzultovány se strategickým poradním orgánem společnosti Vědeckou radou složenou z př...  
18.10.2020 podrobnosti


Laboratoř na vývoj a přípravu rekombinantních proteinů
Společnost otevřela Laboratoř na vývoj a přípravu rekombinantních proteinů pro terapeutické a diagnostické účely v čistých prostorách – JIC, Pur...  
27.10.2020 podrobnosti


COVID-19 Management pro obchodní partnery
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci, uvolňujeme zkušenosti s preventivním programem respiračních onemocnění - COVID-19 Management reali...  
09.09.2020 podrobnosti


Čestné uznání Ceny Inovace roku 2019
Preventivní program pro snížení respiračních onemocnění společností ŠKODA AUTO a NEXARS obdržel čestné uznání Ceny Inovace roku 2019 Dopady b...  
07.01.2020 podrobnosti


Prezentace úspěšné spolupráce
Naše společnost úspěšně řešila inovační voucher "Vnitřní monitorovací systém", podrobně viz ......  
30.12.2019 podrobnosti


Use of this website is governed by our Terms of use and Privacy policy. © 2009 - 2021 NEXARS®