Ve drav? je budoucnost - Nexars

Zpět na Imunita a IMUNOCOMPLEX

Chřipka

Etymologie slova není jasná, buď pochází z německého die Grippe nebo od českého slova chřípí. Latinské označení je influenza (vliv planet či chladu).

 

Původci onemocnění

Původci onemocnění jsou chřipkové viry typu A,B, a C. Epidemie se zřejmě vyskytují prakticky od doby co lidi žijí pospolitě.

Typ B a C způsobují obvykle jen lehčí onemocnění, jen u lidí a jsou poměrně geneticky stabilní.

Viry typu A je nebezpečný tím, že kromě člověka má řadu hostitelů jak savce tak i ptáky. A svou genetickou informaci má uloženou v jednovláknové RNA, která se navíc skládá z několika na sobě nezávislých segmentů, které se můžou měnit mezi jednotlivými kmeny virů.

Klíčovou roli při vzniku nového pandemického kmene chřipkového viru typu A hrají ptáci a prasata. Podle současných názorů vznikají nové podtypy tak, že se současně nakazí prase jak chřipkovým virem ptačím, tak i chřipkovým virem lidským (duální infekce). Prase je totižto vnímavé pro oba typy virů a v něm dochází ke genetické výměně mezi ptačím a lidským typem (reasortment) za vzniku nového pandemického viru, který se výrazně liší od dosuď běžných virů a většina žijících lidí se s ním nesetkala a proto nemá připravené protilátky a proto je takový nový virus vysoce nakažlivý.

Povrchu virů typu A a B tvoří Hemaglutinin (H) a Neuramidáza (N). Hemaglutinin je zodpovědný za přichycení viru na cílovou buňku, neuramidáza pomáhá uvolňovat nově vytvořené partikule z hostitelské buňky.

Malé změny hemaglutininu nebo neuramidázy se nazývají drift a jsou příčinou každoročních epidemií.

Chřipka je nejčastější lidské onemocnění, které každoročně postihne 10% světové populace a v době pandemie dokonce 40-50%.


Infekce

Infekce začíná na sliznicích horních cest dýchacích. Množství chřipkových virů pro vznik infekce je velmi malé, obzvláště u nových pandemických virů.

Replikace (množení) virů je velmi rychlé – trvá 4 hodiny, pak zralé viry opouštějí hostitelskou buňku, která většinou odumírá, a napadají další okolní buňky. Rozpad postižených buněk je patrně příčinou klinických příznaků – především horečky.

Inkubační doba je většinou 1-3 dny. V té době už vrcholí replikace virů. Proto i nasazení antivirotik má největší účinek do druhého dne od nákazy.

Typické příznaky u dospělých dominují od začátku stoupající horečka, často začínající zimnicí a třesavkou, bolest a točení hlavy, bolesti svalů (končetin, zad), značný pocit únavy, někdy se postižený až koupe v potu, trpí nechutenstvím. Spojivky jsou překrvené, oči pálí a slzí. Začíná suchý, dráždivý bolestivý kašel, bývá bolest v krku a pocit ucpaného nosu. Nosní sliznice je sice překrvená, ale suchá bez vodnaté sekrece a nucení ke kýchání. Často dominují celkové příznaky.

 

Terapie

Nejúčinnější je předcházení nákaze infekčním virem (osobní hygiena, v čase epidemií vyhýbaní se místům kde se shromaždují lidi (dopravní prostředky…) očkováním v případě že je vyrobená a dostupná vakcína na daný typ viru který aktuálně způsobuje epidemii či pandemii (každý rok jiný) a každodenním posilování obranyschopnosti například 1 tobolku IMUNOCOMPLEXU.

V případe propuknutí infekce zůstat v klidu doma (nešíříme dál infekci) s dostatkem tekutin. Při kašli a kýchání si kapesníkem zakrývejte nos a ústa. Po použití kapesník vyhoďte do koše. Antivirotika v začátku infekce a jen v závažných případech dle ošetřujícího lékaře. Lehko stravitelné a výživné jídlo (př. slepičí polévka, česnečka, postupně přidáváme ovoce a zeleninu, kyselé zelí) a ke komplexnímu posílení obranyschopnosti 3 tobolky IMUNOCOMPLEXU denně u dospělých a u dětí od 7 let 1 tobolku IMUNOCOMPLEXU denně. V rámci rodiny je velmi problematické zabránit infekci a proto doporučujeme podávat 1 tobolku IMUNOCOMPLEXU denně všem rodinným příslušníkům starších 7 let.

 Zpět na Imunita a IMUNOCOMPLEX

www.nexars.com

Výsledky našeho výzkumu a vývoje - kyselina nikotínova
Výsledky našeho výzkumu a vývoje Research and Development Center C2P (NEXARS) v oblasti pilotmí studie kyseliny nikotínové a jejich metabolitů ...  
09.10.2018 podrobnosti


Výsledky našeho výzkumu a vývoje - syntetické receptory
Výsledky našeho výzkumu a vývoje Research and Development Center C2P (NEXARS) v oblasti syntetických receptorů byly opublikovány ve vědeckém ča...  
17.08.2019 podrobnosti


Výsledky našeho výzkumu a vývoje - epigenetické modulátory
Výsledky našeho výzkumu a vývoje Research and Development Center C2P (NEXARS) v oblasti epigenetických modulátorů byly opublikovány ve vědeckém...  
28.08.2019 podrobnosti


Výsledky našeho výzkumu a vývoje - kurkumin
Výsledky našeho výzkumu a vývoje Research and Development Center C2P (NEXARS) v oblasti nových terapeutických přístupů rakoviny žaludku byly op...  
09.09.2019 podrobnosti


Výsledky našeho výzkumu a vývoje - monascum
  Výsledky našeho výzkumu a vývoje Research and Development Center C2P (NEXARS) v oblasti využití sekundárních metabolitů plísní byly opubli...  
18.02.2019 podrobnosti


Prezentace úspěšné spolupráce
  Naše společnost úspěšně řešila inovační voucher za účelem zlepšení lidské mikrobioty, podrobně viz ...  ...  
05.02.2019 podrobnosti


Use of this website is governed by our Terms of use and Privacy policy. © 2009 - 2019 NEXARS®